Daka Denmark A/S - Daka SecAnim: Miljøgodkendelse

29-06-2022

Miljøstyrelsen har givet Daka Denmark A/S – Daka SecAnim, Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ miljøgodkendelse til opstilling af en 80 m3 dobbeltvægget overjordisk olietank.
Klage skal være modtaget senest den 27. juli 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Daka Denmark A/S – Daka SecAnim, Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ, miljøgodkendelse til opstilling af en 80 m3 dobbeltvægget overjordisk olietank.

- læs miljøgodkendelsen for Daka SecAnim

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.