Crossbridge Energy A/S, Fredericia: Miljøgodkendelse

09-06-2022

Miljøstyrelsen har givet Crossbridge Energy A/S (Crossbridge), Egeskovvej 265, Fredericia miljøgodkendelse til co-processing af rapsolie.
Klage skal være modtaget senest den 7. juli 2022.

Miljøgodkendelse

Crossbridge kan fremover co-processe rapsolie sammen med den fossile gasolie i Raffinaderiets eksisterende gasolie-hydrotreater HDS-2. Rapsolieindtag vil være på ca. 5 % af HDS-2’sindtag, svarende til 165 t/d.

- Læs miljøgodkendelsen for Crossbridge Energy A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.