Chr. Hansen A/S, Roskilde: Miljøgodkendelse

16-06-2022

Miljøstyrelsen har givet Chr. Hansen A/S, Roskilde, Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde miljøgodkendelse til produktionsudvidelse.
Klage skal være modtaget senest den 14. juli 2022.

Miljøgodkendelse

Godkendelsen omfatter en produktionsudvidelse, således at produktionen af mælkesyrebakterier på virksomheden fordobles frem til år 2025. Godkendelsen omfatter den samlede virksomhed, herunder produktionsudvidelsen og indeholder en redaktionel sammenskrivning af de hidtil gældende afgørelser om miljøgodkendelse mv. Samtidig er foretaget enkelte vilkårsændringer i forhold til den nugældende miljøgodkendelse

- Læs miljøgodkendelsen for Chr. Hansen A/S, Roskilde

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.