Afgørelse om ændring af foranstaltning - Vejen Kommune, o8316_y

28-06-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Vejen Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”udskiftning af bundmateriale” som et supplement til den fastlagte foranstaltning ”udlægning af groft materiale” i o8316_y.

Afgørelse - Vejen Kommune, o8316_y