Afgørelse om ændring af foranstaltning - Vejen Kommune, o4440

14-06-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Vejen Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”etablering af træer” som et supplement til den fastlagte indsats ”udlægning af groft materiale” i o4440.

Afgørelse - Vejen Kommune, o4440