Afgørelse om ændring af foranstaltning - Slagelse Kommune, o8295_d

14-06-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Slagelse Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” i stedet for den planlagte foranstaltning ”etablering af sandfang” i Harrested Å, o8295_d.

Afgørelse - Slagelse Kommune, o8295_d