Afgørelse om ændring af foranstaltning - Holstebro Kommune, o2574_y, o8794_b

16-06-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Holstebro Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” for RIN-00801 i Støvlbæk – Vemb, o2574_y. Samtidig fritages foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” for Støvlbæk - Vemb, o8794_b.

Afgørelse - Holstebro Kommune, o2574_y, o8794_b