Afgørelse om ændring af foranstaltning - Hjørring Kommune, o7937_x

14-06-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Hjørring Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” i stedet for den planlagte indsats ”udlægning af groft materiale” samt ”etablering af træer” i vandområde o7937_x.

Afgørelse - Hjørring Kommune, o7937_x