Afgørelse om ændring af foranstaltning - Haderslev Kommune, o4001_b

13-06-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Haderslev Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”etablering af træer” i Brændstrup Bæk, o4001_b.

Afgørelse - Haderslev Kommune, o4001_b