Afgørelse om ændring af foranstaltning - Frederikshavn, aal1.1.0416 og aal1.1.0417

13-06-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Frederikshavn Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” i vandområderne aal1.1.0416 og aal1.1.0417.

Afgørelse - Frederikshavn Kommune, aal1.1.0416 og aal1.1.0417