Afgørelse om ændring af foranstaltning - Brønderslev Kommune, o7778_d

30-06-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Brønderslev Kommune kan gennemføre foranstaltningen”udlægning af groft materiale” i stedet for den planlagte foranstaltning ”etablering af sandfang” i Kovsholt Bæk, o7778_d.

Afgørelse - Brønderslev Kommune, o7778_d