Affaldscenter Tandskov Tillægsgodkendelse

22-06-2022

Miljøstyrelsen har givet Silkeborg Genbrug og Affald A/S miljøgodkendelse til etablering oplagsplads til midlertidigt oplag af farligt bygge og anlægsaffald på Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17c, 8600 Silkeborg.
Klage skal være modtaget senest den 20. juli 2022.

Miljøgodkendelse

Silkeborg Genbrug og Affald A/S har søgt om tillægsgodkendelse til at må have midlertidigt oplag på op til 10 tons farligt bygge og anlægsaffald på Affaldscenter Tandskov, Tandsskovvej 17c, 8600 Silkeborg.

- læs miljøgodkendelsen for Affaldscenter Tandskov

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.