Aalborg Forsyning, Nordjyllandsværket A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

23-06-2022

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Aalborg Forsyning, Nordjyllandsværket A/S, Nefovej 50, 9310 Vodskov.
Klage skal være modtaget senest den 21. juli 2022.

Revurdering

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøstyrelsen har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

- Læs afgørelse om revurdering for Nordjyllandsværket A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.