Topsoe A/S: Afgørelse om at projekt med etablering af LNG gaslager samt LNG/gasolie som brændsel til drift af produktionen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

18-07-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Topsoe A/S, Heimdalsvej 4, 3600 Frederikssund ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projekt med etablering af LNG gaslager samt LNG/gasolie som brændsel til drift af produktionen.

Klage skal være modtaget senest den 15 august 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for Topsøe A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.