Stena Recycling A/S Grenaa: Miljøgodkendelse

08-07-2022

Miljøstyrelsen har givet Stena Recycling A/S, Banemarksvej 40, 2605 Brøndby miljøgodkendelse til etablering af renseanlæg med tilhørende buffertank ved Stena Recycling A/S Grenaa, Plutovej 3, 8500 Grenaa.
Klage skal være modtaget senest den 5. august 2022.

Miljøgodkendelse

Etablering af internt renseanlæg til rensning af forurenet overfladevand fra befæstede arealer. Anlægget etableres med båndfilter og kemisk fældning i en bygning i virksomhedens sydvestlige del. Der etableres samtidigt en tilhørende buffertank, sandfang og olieudskiller. Afledning af overfladevand sker via afvandingsrender.

- Læs miljøgodkendelsen for Stena Recycling A/S Greenaa

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.