Ørsted A/S, Skærbækværket: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse og miljøgodkendelse af vilkårsændringer

05-07-2022

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia. Miljøstyrelsen har endvidere givet Skærbækværket miljøgodkendelse til ændring af vilkår.
Klage skal være modtaget senest den 2. august 2022.

Revurdering

Ved revurderingen er vilkårene for miljøgodkendelserne blevet opdateret i overensstemmelse med BAT-konklusionerne for store fyringsanlæg. Desuden er vilkår blevet ændret efter ansøgning fra Ørsted, Skærbækværket, og endeligt er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret.

- læs afgørelse om revurdering og miljøgodkendelse af vilkårsændringer for Skærbækværket

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.