Novo Nordisk A/S, Bagsværd: Afgørelse om at et nyt anlæg i bygning 4C ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

14-07-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk, Novo Allé, Bagsværd, ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for et nyt anlæg i bygning 4C.

Klage skal være modtaget senest den 11. august 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for Novo Nordisk A/S, Bagsværd

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.