Koppers Denmark: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt

12-07-2022

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Koppers Denmark, Avernakke 1, 5800 Nyborg om, at virksomheden kan foretage renovering af Tank 8, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til dette projekt.

Klage skal være modtaget senest den 9. august 2022.

Ikke krav om  miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af de fremsendte oplysninger vurderet, at Koppers Denmark kan foretage renovering af den nittede Tank 8 og opgradering til svejst tank, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse dertil.

- Læs afgørelsen for Koppers Denmark

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.