Høring om vilkårsændring til indvindingstilladelse af råstoffer i fællesområde 526-HA Klintegrund Vest

06-07-2022

Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Dansk Natursten A/S om en vilkårsændring til nugældende primærtilladelse til indvinding af råstoffer på havet i et fællesområde 526-HA Klintegrund Vest beliggende på Rønne Banke ved Bornholm. Ansøgningen sendes hermed i høring.

Dansk Natursten A/S søger om en vilkårsændring af vilkåret omkring fyldsandsbegrænsning, således at dette ændres til årlig fyldsandsrestmængde på 50.000 m3, svarende til hele den årlige mængde som er udlagt i området. 

 

Høringsfristen er mindst 30 dage fra offentliggørelsen, jf. § 63, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1680 af 17/12/2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen. 

 

Ansøgning og primærtilladelse kan ses via nedenstående links.

Ansøgning

Primærtilladelse

 

Frist for bemærkninger er således den 8. august 2022.  

 

Høringssvar bedes sendt til Obfuscated Email med anført journalnummer 2022-31153.