H. Lundbeck A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

21-07-2022

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. miljøgodkendelse til forsøgsproduktion med anvendelse af hydrazin i virksomhedens 2 pilotanlæg. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 18. august 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse til forsøgsproduktion med anvendelse af hydrazin i 5 år.

- Læs miljøgodkendelsen for H. Lundbeck A/S

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for H. Lundbeck A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.