Espoo-notifikation vedr. offshore vindmøllepark Five Estuaries England

07-07-2022
Espoo Espoo

Miljøstyrelsen har modtaget en notifikation om en kommende offshore havvindmøllepark 37 km ud for Englands østlige kyst, i nærheden af Suffolk. Forinden miljøvurderingsprocessen går i gang, ønsker Storbritannien at vide om Danmark ønsker at involveres i processen.

Notifikationsbrev kan findes herunder

Notification letter Denmark.pdf

 

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen, skal ønske om deltagelse være Miljøstyrelsen i hænde senest den 15. august 2022.


Henvendelser skal sendes til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022 - 50136

 

 

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at sikre, at Espoo-processen forløber korrekt og at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de finske myndigheder. Orienteringen sker efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

* Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.