Afgørelse vedr. ansøgning om miljøgodkendelse til Hesnæs havbrug

08-07-2022

Miljøstyrelsen har meddelt afslag til Aquapri A/S på ansøgning om miljøgodkendelse til Hesnæs Havbrug i Hjelm bugt øst for Falster.

Klage skal være modtaget senest den 5. august 2022.

Afslag på ansøgning om miljøgodkendelse til Hesnæs Havbrug i Hjelm bugt øst for Falster.

- Læs afgørelsen for Hesnæs Havbrug

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.