Afgørelse vedr. ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til Bornholms Havbrug

08-07-2022

Miljøstyrelsen har meddelt afslag til Bornholms Havbrug A/S på ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til nyt havbrug ved Bornholm.

Klage skal være modtaget senest den 5. august 2022.

Afslag på ansøgning om miljøgodkendelse og ansøgning om VVM-tilladelse til Bornholms Havbrug, øst for Nexø, Bornholm.

- Læs afgørelsen for Bornholms Havbrug

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.