Syntese A/S: Miljøgodkendelse

26-01-2022

Miljøstyrelsen har givet Syntese A/S, Industriholmen 11-13, 2650 Hvidovre miljøgodkendelse uden nye vilkår til etablering af ny lagerbygning på Stamholmen 156, 2650 Hvidovre.

Klage skal være modtaget senest den 23. februar 2022.

Miljøgodkendelse

Til etablering en ny lagerbygning

- Læs miljøgodkendelsen for Syntese A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.