Rockwool, Vamdrup: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

05-01-2022

Miljøstyrelsen har givet Rockwool, Industrivej 9, 6580 Vamdrup miljøgodkendelse til etablering af produktion af Rockzero. Miljøstyrelsen har samtidigt truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 2. februar 2022.

Miljøgodkendelse

Produktion af Rockzero byggesystem består af samling af færdig rockwool med stålprofiler, som vil ske i en eksisterende produktionshal på virksomheden.

- Læs miljøgodkendelsen for Rockwool, Vamdrup

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for Rockwool, Vamdrup

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.