Novo Nordisk: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

12-01-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk, Hallas Allé 1, Kalundborg, kan udbygge køleanlægget i bygning CY, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Klage skal være modtaget senest den 9. februar 2022.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.