NLMK DanSteel A/S: Afgørelse om at etablering af nødgenerator, nøddieselpumpe og afgrater ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

11-01-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at NLMK DanSteel A/S ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af nødgenerator, nøddieselpumpe og afgrater.

Klage skal være modtaget senest den 8. februar 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for NLMK DanSteel A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.