LEO Pharma Esbjerg: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

14-01-2022

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for LEO Pharma Esbjerg, Mådevej 76, 6705 Esbjerg Ø.
Klage skal være modtaget senest den 11. februar 2022.

Revurdering

Revurdering af LEO Pharma Esbjergs miljøgodkendelser. Denne revurdering er udløst af CWW BREF for den kemiske industri.

- Læs revurderingen for LEO Pharma Esbjerg

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.