I/S ARGO Roskilde Kraft-Varmeværk: Miljøgodkendelse

26-01-2022

Miljøstyrelsen har givet I/S ARGO Roksilde Kraft-Varmeværk, Håndværkervej 70, miljøgodkendelse til en 2 måneders forlængelse af den midlertidige miljøgodkendelse til omlastning af KOD affald.

Klage skal være modtaget senest den 23. februar 2022.

Miljøgodkendelse

I/S ARGO fik i 2021 miljøgodkendelse til et permanent anlæg til omlastning af KOD affald. Da anlægget desværre ikke er bygget færdigt, har I/S ARGO bedt om en 2 måneders forlængelse af den midlertidig miljøgodkendelse, der ville udløbe den 1. februar 2022.

- Læs miljøgodkendelsen for I/S ARGO Roskilde Kraft-Varmeværk

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.