Inter Terminals SGOT: Miljøgodkendelse

20-01-2022

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals, olieterminal, Holtengårdsvej 25, Skælskør, miljøgodkendelse til at håndtere olieprodukter af klasse I.
Klage skal være modtaget senest den 17. februar 2022.

Miljøgodkendelse

Virksomheden håndterer olie af klasse II, III og IV. Med den nye miljøgodkendelse kan virksomheden også håndtere olie af klasse I.

- Læs miljøgodkendelsen for Inter Terminals SGOT 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.