Haldor Topsøe A/S: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt og ikke krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

24-01-2022

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund om, at der ikke er krav om miljøgodkendelse og om, at der ikke er krav om miljøvurdering for projekt om test af blandeudstyr i bygning C.

Klage skal være modtaget senest den 21.02.2022.

Ikke krav om miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af de fremsendte oplysninger vurderet, at Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund, kan udføre test af blandeudstyr i bygning C. Testen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- Læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Haldor Topsøe A/S

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse, om at projektet ikke kræver gennemførsel af en miljøvurdering (ikke VVM-pligt), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 21, stk. 2 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

- Læs afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering for Haldor Topsøe A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelserne.