Espoo - Høring om geotekniske og geofysiske undersøgelser i forbindelse med EIA af Poseidon Havmøllepark i Skagerrak

14-01-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget materiale til miljøvurdering af havvindmølleparken Poseidon i Sverige.
Danmark modtager information, da planen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Fra den 14. juni 2021 til 23. august 2021 var afgrænsningsudtalelsen for Poseidon Havmøllepark i Espoo-høring i Danmark, da der kunne være grænseoverskridende miljøpåvirkninger forbundet med projektet.

Se følgende link for den tilknyttede annoncering: Espoo - Notifikation om etablering af Poseidon Havmøllepark (Sverige)

Miljøstyrelsen har nu modtaget en notifikation fra Sveriges Geologiska Undersökning om gennemførelse af forundersøgelser til havmølleparken og interne kabelanlæg. Der er udarbejdet en beskrivelse og miljøvurdering af aktiviteterne, herunder ses links til materialet:

Hvis man har bemærkninger til materialet, skal de fremsendes til Obfuscated Email senest den 21. februar 2022 med angivelse af journalnummer 2021 - 26387.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at sikre, at Espoo-processen forløber korrekt og at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de svenske myndigheder. Orienteringen sker efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.