Duferco Danish Steel A/S: Miljøgodkendelse

28-01-2022

Miljøstyrelsen har givet Duferco Danish Steel A/S, Havnevej 47, 3300 Frederiksværk miljøgodkendelse til etablering af ny blanktrækningslinje.

Klage skal være modtaget senest den 25. februar 2022

Miljøgodkendelse

Duferco Danish Steel A/S har ansøgt om miljøgodkendelse til etablering af en ny blanktræklinje, der kan fremstille rundstålsprofiler og små fladstålsprofiler (fra 30x5mm til 60x15mm). Samtidig ansøges om dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2.

Blanktrukket stål fremstår som rette stænger med blank overflade, skarpe kanter og en dimensionstolerance, der er mindre, end man kan opnå efter valsning. Blanktrukket stål bruges til konstruktion af dele, hvor dimensionstolerancen er vigtig, f.eks. i bil-, luftfart-, elektronik-, hydraulik- og pneumatikindustrien samt værktøjs- og møbelindustrien.

Virksomheden etablerede i 2017 en blanktræningslinje i en ny hal.

Den kommende nye blanktræningslinje er tilsvarende denne og vil blive placeret i en eksisterende hal i det tidligere servicecenter.

Duferco Danish Steel A/S modtog revurderet miljøgodkendelse den 01–07- 2019.

- Læs miljøgodkendelsen for Duferco Danish Steel A/S 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.