Duferco Danish Steel A/S: Afgørelse om at etablering af nyt blanktrækningsanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

27-01-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Duferco Danish Steel A/S, Havnevej 47, 3300 Frederiksværk ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af ny proceslinje for blanktrækning af færdigvarer. Proceslinjen etableres indendørs i eksisterende produktionshal. Etab-lering af den nye blanktrækningsproces vil ikke medfører væsentligt forøgede miljøpåvirkninger ift. det eksterne miljø.

Klage skal være modtaget senest den 24. februar 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs afgørelse for Duferco Denish Steel A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.