Danish Crown Aalborg A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

17-01-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown Aalborg A/S, Svanningevej 1, 8220 Aalborg Ø's udskiftning af en kølekondensator på Danish Crown A/S, Aalborg kan lovliggøres uden, at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 14. februar 2022

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- Læs afgørelse om ikke godkendelsespligt Danish Crown Aalborg A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.