Danepork A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

06-01-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danepork A/S kan opføre køletunnel og udligningskølerum, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Klage skal være modtaget senest den 3. februar 2022.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- Læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Danepork A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.