Afgørelse vedr. ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til Klintholm havbrug

25-01-2022

Miljøstyrelsen har meddelt afslag til Musholm A/S på ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til nyt havbrug ved Klintholm.

Klage skal være modtaget senest den 22. februar 2022.

Afslag på ansøgning om miljøgodkendelse og ansøgning om VVM-tilladelse til Klintholm havbrug, Syd for Klintholm havn, Møn.

- Læs afgørelsen for Klintholm havbrug

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.