Afgørelse om ændring af foranstaltning - Vesthimmerlands Kommune, o8907

24-01-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Vesthimmerlands Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”etablering af træer” sammen med de planlagte foranstaltninger ”genslyngning”, ”udlægning af groft materiale” samt ”udskiftning af bundmateriale” i vandområde o8907.

Afgørelse - Vesthimmerlands Kommune, o8907