Afgørelse om ændring af foranstaltning - Struer Kommune, o8794_d

14-01-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Struer Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”genslyngning” i stedet for den planlagte foranstaltning ”etablering af okkeranlæg ” i Hestbæk-Riskjær Bæk, o8794_d.

Afgørelse - Struer Kommune, o8794_d