Stena Recycling A/S – Roskilde: Miljøgodkendelse

24-02-2022

Miljøstyrelsen har givet Stena Recycling A/S – Roskilde, Navervej 19, 4000 Roskilde miljøgodkendelse til modtagelse og behandling af særlige olieholdige emner.

Klage skal være modtaget senest den 24. marts 2022.

Miljøgodkendelse

Der gives tilladelse til modtagelse og miljøbehandling af særlige olieholdige emner, primært transformatorer, som indeholder olie, der skal fjernes inden materialerne efterfølgende kan nyttiggøres og genanvendes. Efter miljøbehandling, bortskaffes de tømte emner til videreforarbejdning. Desuden ansøges om oplag af maksimalt 5 tons ikke PCB-holdig olie. Aktiviteterne skal foregå indendørs i eksisterende hal.

- Læs miljøgodkendelsen for Stena Recycling A/S – Roskilde

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.