Re Energy ApS: Afgørelse om at projekt med produktion af Arabinoxylan ved behandling af hemicellulose ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

15-02-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Re Energy ApS, Asnæsvej 16b, 4300 Kalundborg ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projekt med produktion af Arabinoxylan ved behandling af hemicellulose. Hemicellulose (C5) er et restprodukt fra virksomhedens produktion af bioethanol fra halm, der efterbehandles i et Comet Bio anlæg i ny fabriksbygning. Slutproduktet er arabinoxylan, der anvendes i fødevareindustri.

Klage skal være modtaget senest den 15. marts 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for Re Energy ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.