Palsgaard A/S: Afgørelse om at produktionsudvidelse samt udledning af almindelig belastet overfladevand ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

09-02-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Palsgaard A/S, Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for produktionsudvidelse samt udledning af almindelig belastet overfladevand.

Klage skal være modtaget senest den 9. marts 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er endnu ikke truffet afgørelse om, hvorvidt projektet kan opnå miljøgodkendelse.

- Læs screeningsafgørelsen for Palsgaard A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.