Ørsted A/S, Kyndbyværket: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

16-02-2022

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Ørsted A/S Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris.
Klage skal være modtaget senest den 16. marts 2022.

Revurdering

Ørsted A/S, Kyndbyværket har fået revurderet vilkår for oplag af olie, udledning af spildevand og kølevand samt øvrige vilkår for drift af anlæg med gas- eller oliefyrede kraftværksblokke

- læs afgørelse om revurdering for Ørsted A/S, Kyndbyværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.