Nordic Sugar A/S Nakskov: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

23-02-2022

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om vilkårsændring jf. udløb af dispensation for overholdelse af emissioner for kedelanlæg omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg til Nordic Sugar A/S Nakskov beliggende Tietgensvej 1, 4900 Nakskov.
Klage skal være modtaget senest den 23. marts 2022.

Påbud

Med påbuddet påbydes Nordic Sugar A/S Nakskov, at ændre på brændselsvalg i forhold til fyring af kaldeanlæg til sukkerproduktionen i Nakskov. Påbuddet meddeles som konsekvens af ændringen af loven på miljøområdet initieret gennem EU Kommissionens miljøarbejde ift. at harmonisere miljøindsatsen i EU. 

- Læs påbuddet for Nordic Sugar A/S, Nakskov

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.