Moesgaard Meat 2012 A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

10-02-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at Moesgaard Meat 2012 A/S kan foretage opstilling af midlertidigt testanlæg i telt uden, at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Klage skal være modtaget senest den 10. marts 2022.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Moesgaard Meat 2012 A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.