Kalundborg Refinery A/S: Miljøgodkendelse

03-02-2022

Miljøstyrelsen har givet Kalundborg Refinery A/S miljøgodkendelse til nybygning og forhøjelse af tank 1340 (TK-1340).
Klage skal være modtaget senest den 3. marts 2022.

Miljøgodkendelse

Som følge af vedligehold på TK-1340 har raffinaderiet besluttet, at bygge en ny TK-1340 med et højere svøb end den tidligere TK-1340. Den eksisterende

tank skrottes først, så der frigøres plads til en ny tank. Den nye tank en er fasttagstank med internt flydetag af GRP (Glassfibre Reinforced Plastic).

Fordelene ved denne tagkonstruktion er, at den giver anledning til en lavere VOC emission samt, at taget ikke kan synke.

Under den nye tank etableres en HDPE-membran med afløb til en ”sladrebrønd”.

- Læs miljøgodkendelsen for Kalundborg Refinery A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.