Høring af berørte myndigheder forud for screeningsafgørelse om vedligeholdelse af 400kV luftledning Hovegård-Søderåsen

01-02-2022
Miljøvurdering

På denne side kan de relevante bilag til høringen af berørte myndigheder findes.

Miljøstyrelsen har d. 01. februar 2022 udsendt høringsbrev til berørte myndigheder.

Se venligst høringsbrevet for høringsfristen, kontaktinformation m.m.

Se de relevante bilag herunder:

Der modtages kun kommentarer fra berørte myndigheder i denne høring.