H.C. Ørsted Værket: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelser

11-02-2022

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Ørsted A/S, H.C. Ørsted Værket, Energiporten 1, 2450 København SV.
Klage skal være modtaget senest den 11. marts 2022.

Revurdering

Miljøstyrelsen har revideret H.C. Ørsted Værkets vilkår for driften på baggrund af blandt anden BAT-konklusioner for store fyringsanlæg og med udgangspunkt i de ændrede aktiviteter og driftsbetinger for H.C. Ørsted Værket.

- Læs afgørelse om revurdering for H.C. Ørsted Værket

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.