H. Essers ApS: Afgørelse om at projekt med opførelse af oplagsvirksomhed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

21-02-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at H. Essers Aps ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for opførelse af oplagsvirksomhed i Erhvervspark Ringsted.

Klage skal være modtaget senest de 21. marts 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for H. Essers ApS. 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.