FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS: Høring over miljøkonsekvensrapport og udkast til miljøgodkendelse – Udvidelse af produktionen

25-02-2022

Miljøstyrelsen igangsætter hermed høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til afgørelse for udvidelse af FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS (Fujifilm).
Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 22. april 2022. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Baggrunden er, at Fujifilm ønsker, at udvide produktionen i Hillerød.

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til miljøgodkendelse.

- Miljøkonsekvensrapport for FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS (Fujifilm)

- Udkast til miljøgodkendelse for FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS (Fujifilm)

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Hillerød Kommune har udarbejdet en ny lokalplan for Fujifilm, som sendes i høring sideløbende med MST's høring af miljøkonsekvensrapporten og udkastet til miljøgodkendelse.

Lokalplanshøringen kan tilgås på Hillerød Kommunes lokalplanportal (Lokalplaner - Lokalplanportal (niras.dk)) fra den 28. februar 2022.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen pr. mail på Obfuscated Email eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 2021 - 13196 på henvendelsen.

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger